Be a part of it. Join our team!

INŻYNIER PROCESU

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do pracy na stanowisku “Inżynier procesu”

Obowiązki:

 • Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji procesowej oraz technicznej (tj. przewodniki pracy, harmonogramy pracy, rysunki techniczne itp.);
 • Nadzór inżynieryjny i optymalizacja procesów produkcyjnych;
 • Rozwiązywanie problemów procesowych, jakościowych i maszynowych w oparciu o analizę danych oraz dokumentację techniczną;
 • Zarządzenie projektami związanymi z rozwojem i usprawnieniem procesów produkcyjnych;
 • Kontrola i monitorowanie rzeczywistej konfiguracji w ramach montażu na hali produkcyjnej, w tym etykietowanie poszczególnych części i komponentów;
 • Zapewnienie prawidłowej i kompletnej dostawy samolotu z dokumentacją techniczną zgodnie z określoną konfiguracją;
 • Współpraca z biurem projektowym i konstrukcyjnym w zakresie wymagań oraz kryteriów konfiguracji produktu.

Wymagania:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku Inżyniera procesu, technologa procesu, inżyniera jakości, inżyniera B+R lub pokrewnym;
 • Wykształcenie wyższe (techniczne) w zakresie zarządzania produkcją, mechaniki, automatyki lub dziedzinie pokrewnej;
 • Znajomość rysunku technicznego oraz podstawowa wiedza techniczna;
 • Doświadczenie w pracy przy produkcji liniowej;
 • Zdolność myślenia analitycznego i systemowego oraz formułowania wniosków przyczynowo – skutkowych;
 • Dobra organizacja i zdyscyplinowane podejście do pracy oraz samodzielność
 • Umiejętność zarządzania czasem oraz ustalania priorytetów;
 • Obsługa podstawowych urządzeń pomiarowych;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Dokładność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków;
 • Motywacja i chęć do pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Mile widziane doświadczenie w branży automotive lub aerospace.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scalewings AeroPro Sp. z o.o , Krosno ul Popiełuszki 88
 2. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji/okres tej i przyszłych rekrutacji/przez okres np. zgodny z regulaminem rekrutacji wyznaczony przez Administratora*;
 4. Posiada Pani/Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 5. Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 7. Pani/Pana* dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy w CV o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Dokumenty aplikacyjne prosiły przesyłać na adres krosno@scalewings.com w tytule widomości wpisując “Inżynier procesu”.