Be a part of it. Join our team!

Design Engineer

The ideal candidate will be responsible for executing and leading the full design process from ideation to production. You will draw new designs and update our current designs. During the creation process, you will ensure that our designs meeting all necessary design responsibilities.

Responsibilities

 • Draw, update, and maintain designs
 • Manage multiple complex projects at the same time
 • Ensure our designs meet manufacturing, technical and customer Responsibilities
 • Ensure that all design projects are completed within budget and time

Qualifications

 • Bachelor’s Degree or equivalent experience in Mechanical Engineering or relevant technical degree
 • CAD experience
 • Proficient in Solidworks
 • Strong organizational and communication skills

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scalewings AeroPro Sp. z o.o , Krosno ul Popiełuszki 88
 2. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji/okres tej i przyszłych rekrutacji/przez okres np. zgodny z regulaminem rekrutacji wyznaczony przez Administratora*;
 4. Posiada Pani/Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 5. Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 7. Pani/Pana* dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy w CV o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Please send your CV and your motivation letter via mail to: pawel.rokicki@scalewings.com